top of page
  • Skribentens bildTor Tolander

Jag flyr och blir fångad i drömmen


Att bli jagad i drömmar är vanligt, att bli fångad betydligt ovanligare

Jag drömmer ofta om att jag är fångad eller att jag bli jagad. Vad betyder det?

"hjälp"


Svar: Att drömma om att bli jagad är mycket vanligt att bli fångad är desto ovanligare, i alla fall i samband med att man blir jagad – vanligen vaknar man just när man blir fångad och det avbryter drömmen.


Att tolka Jakt/fasthållningsdrömmar handlar mycket om vad du kände när du drömde din dröm. Därför kommer svaret att bli långt och innehålla flera ”spår”. Börja uppifrån och välj det tolkningsspår som bäst passar på de känslor du kände i drömmen.


Jakttemat kan handla om två olika saker. Det ena är att det undermedvetna hanterar stress och många uppgifter. Man försöker helt enkelt komma undan det man inte hinner eller orkar ta itu med. Om du tittar på din kalender så får du en uppfattning om vilket av de två det är. Om du känner dig stressad redan när du öppnar den är drömmen en tydlig signal att du behöver se över dina prioriteringar och välja dig själv över sådant du ”måste” oftare än du gör. Det andra (och i kombination med att du blir fångad är detta mer sannolikt) är att du vill undvika en ”sanning” eller konfrontation med någon närstående (möjligen en chef eller medarbetare men det är mindre troligt i alla fall utan att ha mer detaljer om vad som händer i drömmen mer än att du blir jagad och fångad). Troligen är det inte du som bär ”hemligheten” utan troligare din partner men när ni väl pratar om den så kommer det att bli besvärligt.


Det är där den infångade delen av drömmen kommer in. Att bli fångad och fasthållen har också två olika huvudtolkningar (beroende på drömmen i övrigt och framför allt vad du känner när du blir infångad).


Om känslan är mer panik och skräck än ilska och kampvilja Handlar det med all sannolikhet om att du vet att om du inte gör något kommer det en krasch när du inte klarar åtagandena du har och att det kommer göra någon/många sårade och/eller besvikna (det är om du är stressad över ditt fulla schema): Alternativt (om drömmen gäller ditt känslo- och privatliv) att konfrontationen/samtalet med din närstående kommer att tvinga in dig i en situation där du måste göra ett val eller fatta ett beslut du verkligen inte vill göra.

Om du är mer arg och kämpar när du blir fångad är tolkningen betydligt mer positiv – Då innebär drömmen att du på en undermedveten nivå redan vet vad du måste göra. Du gillar inte att det är så men du vet vad som är nödvändigt och då är drömmen en förberedelse inför det som kommer – helt enkelt ett sätt för ditt undermedvetna att förbereda dig på en kommande konfrontation. Det gäller både om drömmen bottnar i privata eller yttre omständigheter.


Det finns också en sömntekniska aspekt av jakt/flykt/fasthållande drömmar som är rätt intressant men den hjälper inte dig just nu så den får nog bli en artikel på drömsidan istället.

Jag hoppas att svaret har hjälpt dig.

I annat fall är det bara att fråga igen eller gå in på svaret som skriva en kommentar. Den ligger på andra sidan medlemsväggen så det är tryggt att prata väldigt rakt.

289 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page