top of page
ToH right 005.png
Tor och Hanna

Kiromanti - konsten att spå i händer

Din historia och din framtid i dina händer

Att läsa eller spå i händer är en av mänsklighetens äldsta konstarter. Dels för att den var lätt att utöva och inte kräver några verktyg (den man spår har ju alltid med sig sina händer) och dels för att händerna ger en väldigt bra bild av vem en människa är och vad den människans livsöde bär hän.

Om du ser på din hand innehåller den en mängd linjer, kullar och gropar som dels formats innan du föddes på samma sätt som dina fingeravtryck och dels skapats av det du gjort – och gör – under ditt liv. Men att spå i händer är mer än linjer, kullar och gropar. Fingrarnas längd och utseende, handens form, längd och bred spelar in och till det kommer alla smålinjer, linjernas form, djup om de är delade, kedjeformade eller något av tusen olika variationer och nyanser som tillsammans skapar bilden av vem en människa är, vilket liv hen levt och vad som kommer hända i framtiden.

Här nedan kommer du få lära dig en del av grunderna i hur man spår i händer. Är du PREMIUM-medlem kan få din hand läst gratis via formuläret på nästa sida.

För dig som inte är PREMIUM-medlem kommer man kunna köpa en handläsning i shoppen så snart vi löst det tekniska med att skicka bilder via butiksformuläret.

Handens form

Handens utseende har betydelse för tolkningen och i formen sitter mycket av det ärftliga inflytandena. Man delar ofta handform. dels med sina föräldrar men faktiskt i ännu större grad med sin släkt.

Sånt som oftast går i arv syns här:

Om man är praktisk eller har ledartalanger.

Om man är och konstnärlig eller intellektuell.

Kort sagt de särdrag som går i arv hamnar i handens, och fingrarnas form, längd och skepnad.

Ett spännande exempel är att det finns en unik tumform som bara de som har rötter i Överkalix har. Det gäller naturligtvis inta alla Överkalixättlingar men bara de med rötter där har den tummen. Den går dessutom i arv så att spåra någons rötter till just Överkalix är lätt.

Berg, dalar och hälsolinjer

Ser och känner du på din hand märker du också att den är allt annat än slät. I bergen, dalarna och linjerna där handen möter armen hittar du de ingredienser som tillsammans utgör en människas grundpersonlighet, de delar som talar om vem just du är. Mod, humör, självkänsla och syn på det materiella hör hit.

I de små linjerna, som ofta mer ser ut som streck längst "ner" på handen och i viss mån också de som sitter på bergen där handen möter fingrarna skvallrar om ärftliga komponenter när det kommer till hälsa och risken för saker som olika typer av reumatism mm.

Handens linjer

Här har du det som man vanligen pratar om när man spår i händer - det som handlar om ens framtid och "öde". Här ser man vad som varit och vad som kommer och de olika linjerna pratar om olika saker. Livslinjen är den de flesta lägger mest vikt vid och talar om hälsa, energi och tydliga skiften i de samma (till exempel perioder av sjukdom eller skador). men de andra linjerna har också minst lika viktiga betydelser.

Huvudlinjen pratar om begåvning och intellektuella förmågor. Därmed kan den också ge vinkar om karriärval.

I Hjärtlinjen ser man ganska precis det som namnet antyder: Relationer och känslor.

Ödeslinjen pekar på det som man råkar ut för och de saker man är en del av utan att nödvändigtvis ha kontrollen över.

Avslutningsvis hittar man också Sollinjen som talar om framgång, ekonomi och tipsar om vad det lönar sig att satsa på.

Huvudhand och avighand

Man har två händer och i och med det två olika tidsperspektiv.

Huvudhanden - den man använder mest är följaktligen den hand som påverkas mest av vad vi gör i våra vardagliga liv och därför också den som förändras mest och fortast. Därför brukar man använda huvudhanden för att läsa vad som hänt en person under de senaste året/åren och vad som väntar under den närmaste tiden (återigen ett till några år).

"Avighanden" den du använder mindre påverkas alltså mindre och förändras vanligen långsammare är följaktligen den hand man tittar på längre perspektiv i. Här tittar man på barndom och uppväxt samt vad som väntar långsiktigt.

 

Ett exempel är att om man i huvudhanden ser att livslinjen är svag medan den är stark i "avighanden" innebär det att det finns ett överhängande hälsohot just nu men som inte kommer var ett hot om man tar hand om problemet. En skolad handläsare skulle här varna för plötslig sjukdom (typ influensa), olyckor (mindre troligt om inte ödeslinjen i huvudhanden är väldigt stark och att man därför just nu styrs mer av de stora hjulen än de egna valen) eller den typen av hjärtbekymmer som kommer av stress och överarbete men som inte utgör en risk om man tar hand om sig, sover gott och slutar springa genom livet.

 

Intressant att veta är att händerna är det tydligaste beviset på att vi kan ändra våra öden för inte ens den djupaste ödeslinje är tvingande och bortom förändring. De val vi gör ändrar det liv vi får. Vi är aldrig slavar under stjärnorna utan i högsta grad medverkande till var vår resa för oss. Jag och Hanna brukar alltid säga när vi spår, oavsett vad vi spår med att: "Det vi ser nu är vad som kommer hända om du fortsätter på den inslagna banan!" Framtiden går att påverka i både bra och dålig riktning och det är egentligen poängen med att spå sig. Att kolla om man är på rätt väg. Att få inspiration om man behöver byta spår och att få förvarning inför sådant som är på väg så att man kan och hinner förbereda sig. Att bara få ett facit i förväg utan möjlighet att påverka sin framtid vore ju bara tråkigt och nedbrytande.

bottom of page