top of page
ToH right 005.png
Tor och Hanna

Topp 10 skäl att det spökar

shttefan-AYSorKGDm10-unsplash.jpg

Det går i trappan men ingen är där, saker ramlar från hyllor och tavlor glider snett. Ljusen blinkar och grejer går oförklarligt sänder för att sedan mystiskt laga sig själva.

När sånt händer är det lätt att tro att det spökar men det är inte bara spöken som ställer till det.

 

Här är de 10 vanligaste skälen att oförklarliga saker händer i våra hem från det ovanligaste till det vanligaste

10) Huset är byggt på en kultplats:

 

Att huset är byggd på mark som använts som kult- och/eller ritualplats. Hit räknas också väl använda avrättningsplatser. Vanligare om huset ligger på nyligen exploaterad mark i före detta obygd (som i skidorter eller likande) men förekommer också i eller nära etablerade samhällen.

Image by Fernando Montes Vicaria
Image by Luke Southern

9) En förbannelse:

 

Att någon med vett och vilja har lagt en klassisk förbannelse på huset i avsikt att komma åt och/eller skada ägaren. Detta kräver, förutom rejäla kunskaper också tid och agg nog att ta sig till huset, smyga runt på tomten eller i huset samt lämna eller rista in en förbannelse på eller i fastigheten.

8) Ett naturväsen:

 

Vanligast vid exploateringar i ”ur-natur” där det kan bo eller finnas naturväsen av olika slag. På Island kallas de ofta för ”de grå” vilket för oss snarast är ett samlingsnamn för alla slags andar och väsen som är bundna till marken och växtligheten samt alla tänkbara typer av skogsvättar. Alla dessa kan se ett nybyggt (eller utbyggt) hus som något som är byggt på och förstör deras hem och miljö.

Image by Антон Воробьев
Image by JR Korpa

7) Spöken:

 

Spöken finns i princip bara i hus med minst 30 år på nacken (eller hus byggda på grunden av tidigare hus) Spöken vill oerhört sällan förstöra huset de bor i men kan ha en hel del emot alla förändringar som hänt efter det att de blev spöken. En av de vanligaste orsakerna till störningar, och framför allt elektriska störningar, är att man byggt igen dörrar och dragit ledningar i den nya ”väggen”.

I det läget är det rätt vanligt att man får konstiga strömfall och blinkande lampor varje gång spöket går igenom ”dörren” och alltså tvärs igenom ledningarna. Om du vill veta mer om spöken hittar du en hel artikel om dem här.

6) Krafter inifrån - En poltergeist:

 

En poltergeist är inte ett spöke utan ”överskottsenergi” som kontrolleras av en människas undermedvetna. Det kan till exempel vara så att man i stolthet och lyckan av att ha skaffat ett nytt, härligt, boende någonstans känner att man inte ”förtjänar” den framgången i livet. Att man undermedvetet är rädd att förlora det bara för att man någonstans känner att det aldrig borde varit ens eget.

Dessa tankar kan sedan fokusera energin som någon med förutsättningar att bära en poltergeist så att farhågorna blir verklighet.

bruce-christianson-XyZxxJI8g30-unsplash.
Image by EJ Yao

5) Exploateringssjukan:

 

Det som händer när mycket ska byggas under kort tid på en överhettad marknad. Massor av jobb, hård tidspress och begränsat med entreprenörer. Det gör att risken för slarv, hörnkapning, outbildad personal och att saker ramlar mellan stolarna går upp. Varje liten grej i sig blir inte ett jättebekymmer men sammantaget kan det bli både tidsödande och kostsamt och framför allt se ut som om det finns någon ”övernaturlig” orsak.

Image by Pawel Janiak

3) Vanlig otur:

 

När något man bryr sig om råkar ut för en oväntad motgång lägger man märke till det.

Det gör att de sakerna kan upplevas vara otursförföljt eftersom man helt enkelt kommer ihåg varje lite grej som drabbar dem medan man skriver av sånt som händer det man bryr sig mindre om eftersom man helt enkelt inte lägger någon tankemöda på det.

Man skulle kunna kalla det ”upplevelsejäv” då varje motgång läggs till de tidigare och skapar en förväntan på nästa motgång tills man börjar se till och med mycket små svårigheter som ”bevis” för bilden man redan har.

4) Skyddsänglar:

 

Hur konstigt det än kan låta är det kan ”vardagsotur” och serier av mindre motgångar beror på att ”makterna” behöver ackumulera tur för något annat, värre, som skulle kunna hända. Till exempel kan lite otur, säg att man tappar ett glas i köket och blir tvungen att städa upp och kanske sätta ett plåster på ett skärsår, samtidigt vara massiv tur, säg att förseningen gjorde att du missade din vanliga buss och därmed undvek en trafikolycka.

Ängel.JPG

Den typen av ”serieotur” kan mycket väl hända för att skjuta tidsperspektivet åt något håll eller fylla på saldot på ”turkontot” så att det finns utrymme för att undvika något värre – eller möjligen skapa en motgång menad att svetsa samman ett par eller liknande. Kort sagt all otur är inte otur utan kan vara en förklädd välsignelse.

2) Naturliga orsaker:

 

En så enkel sak som att vägen utanför huset får ny beläggning eller asfalteras om kan få oväntade följder för alla husägare. I 7 av 10 fall finns det naturliga skäl till ”spökerier” och störningar. Det kan vara allt ifrån att hela bostadsområdet är byggt på lerjord och att man gjort en ny dränering som torkar ut marken och skapar sättningar till att det finns en luftficka i elementen som får konstiga ljud att komma från oväntade delar av huset.

Image by Dave
Image by Mike Petrucci

1) En kombination av orsaker:

 

Ofta samverkar flera olika saker som kanske var för sig inte är kraftfullt nog att orsaka mer än irritation till att gemensamt skapa rejäla bekymmer. Det kan vara så att sandjorden som huset står på får vibrationerna från en väg 100 meter bort att skaka ner prydnadsföremål ut bokhyllorna men det betyder inte att de blinkande kökslamporna har med det att göra. Spöken försvinner inte bara för att man luftar elementen.

bottom of page