top of page

KARMISKA HOROSKOP

Nedan hittar du några exempel på tidigare liv som analyserats fram med hjälp av karmisk astrologi.

Du som är guldmedlem kan beställa ditt eget karmiska horoskop här.

I ditt förra liv blev du mycket gammal. Du överlevde inte bara din livskamrat utan också ett eller flera av dina barn. Du fick många barn, de flesta eller möjligen alla var pojkar, och du var även delaktig i att fostra barnbarn och kanske till och med barnbarnsbarn. Årtalen är inte exakta men bör ha sett ut ungefär såhär: 1805-1905.

 

Du var fokuserad på familj, hem och arbete. Utöver att ta hand om barnen så tror jag att du undervisade i någon typisk kvinnokunskap, något som pekar på att du var kvinna. Det kan vara sömnad, hushållskunskap eller någon form av slöjd till exempel. Du hade dina egna metoder och var över huvud taget en självständig typ som gjorde som du tyckte var rätt, inte som andra sa att man skulle göra. Dina yrkeskunskaper hade du sannolikt fått lära dig av din mamma.

Lite av detta är kvar i ditt liv idag: Du skulle trivas med ett praktiskt undervisande yrke men snarare med en modern inriktning, till exempel något med modern teknik, datorer, sådana saker. Ditt förra hantverk är du ganska klar med och det kommer du knappast att plocka upp igen – åtminstone inte som yrkesfärdighet, möjligen som hobby.

 

I andras ögon var du det man brukar kalla en "färgstark personlighet", charmig men omöjlig att sätta sig på, inte bråkig men absolut beredd att ta en konflikt om någon jävlades med dig.

Du var komplett ointresserad av religion, politik och samhälle. Du hade antagligen nog med ditt eget med tanke på alla barnen.

 

Det här var ett liv med ovanligt få prövningar. Bortsett från att du blev så gammal att du överlevde många av dina nära och kära, så var det ont om stora sorger. Flyttade gjorde du en gång och då flyttade du riktigt långt, men i övrigt slapp du drastiska förändringar och förluster. Jag skulle tro att du var ganska lycklig. Därför finns det inte särskilt många minnen från det här livet. Du lärde dig kanske inte så mycket (om man pratar om karmiska läxor) och fick inte heller några större trauman som måste bearbetas. Det kan möjligen finnas en rest av att känna sig mer bekväm med att bossa runt män, särskilt unga män, än kvinnor. Förra gången hade du visserligen kvinnliga elever men du kände dig mest som hemma med dina söner som du egenhändigt formade till människor som du var mycket stolt över. Jag tror att din man antingen arbetade väldigt mycket eller var på annan ort under långa perioder.

Bristen på traumatiska händelser antyder att du bodde på en plats som inte drabbades av krig, katastrofer eller farsoter under ditt liv. Därmed finns det rätt många ställen man kan utesluta men det går inte att peka ut exakt var du levde. Med viss säkerhet var det i en småstad eller en by, men det är möjligt att den dramatiska flytten var till en större stad.

I ditt förra liv var dina föräldrar oerhört lyckliga med varandra. De hade ungefär lika stort inflytande över dig men du formulerade din självbild, den du ville vara, efter din mamma. Egenskaper du såg upp till hos henne var: Oberoende, självständig, frihetsälskande, stark.

Hon gav inte särskilt mycket emotionell anknytning i form av kramar och ömhetsbetygelser.

Din pappa gjorde mest intryck via sin yrkesroll. Han var lite av en charmör på jobbet och inte fullständigt hederlig kanske men däremot populär. Med tiden blev han mer benägen att följa reglerna. Jag kan inte avläsa exakt vilket yrke han hade men jag tror att det var ett mycket flexibelt sådant, eller kanske flera olika sorters jobb.

Den utstrålning som du har i ditt nuvarande liv, den påminner mycket om den personlighet din pappa hade. Det kan vara ett av skälen till att du har lagt ner så mycket energi på att medvetet odla din image.

Själv kände du dig ödesbestämd att bli något stort, men så blev det inte i det livet. Du fick nöja dig med att leva på dina föräldrars framgång och på de tillgångar som jag tror att de hade tillgång till (jag tror att din familj tillhörde överklassen).

Du tyckte ofta att du blev missförstådd. Du ville vara som din mamma men hade inte hennes driv och medan hon tyckte om att tävla och ta konflikter så var du snarare den där som ville bli omtyckt och hellre backade och höll med än sa emot. Andra uppfattade dig som mjuk och tillbakadragen vilket var lite att ta i (du var absolut utåtriktad och rätt framåt), men det kan ha berott på att du blev jämförd med dina föräldrar, särskilt med din mamma.

Jag är rätt säker på att du var en kvinna. Du fick troligen din utbildning i hemmet och levde större delen av ditt liv i en mycket snäv ram, i stort sett i ditt hem och dess närmaste omgivning. Långt ifrån de resor och äventyr som du hade tänkt dig.

Du fick barn men de överlevde inte till vuxen ålder, med undantag för en dotter. Men du överlevde henne också och jag tror inte att du fick några efterkommande genom henne.

Levnadstid (cirka – det är en hygglig gissning och ingen exakt uppgift): 1838-1886.

De länder som verkar troligast är USA, Kina och Italien.

I ditt förra liv var det mycket som förändrades under livets gång. Du började på en helt annan punkt än du slutade, nästan oavsett vad man tittar på – geografi, samhällsklass, värderingar. Och det var inget lätt liv. Det innehöll stora segrar, för att inte säga triumfer, men också hård kamp och stora uppoffringar.

 

Du var själv handlingskraftig och pådrivande, en sådan människa som skapar förändring och turbulens, men de tidigaste av de stora förändringarna inträffade redan när du var mycket liten eller till och med innan du föddes. Så det fanns aldrig någon trygg rot, aldrig någonting att falla tillbaka på men inte heller några månghundraåriga traditioner som kunde hålla dig tillbaka. Hjulen var redan i rullning. Sedan gjorde du själv livsval som fick dem att snurra fortare.

Jag kan inte säga särskilt mycket om dina föräldrar, annat än att jag tror att din far dog tidigt medan din mor däremot blev mycket gammal och spelade en stor roll i ditt liv.

Jag är osäker på vad du arbetade med men jag tror att du var en religiös ledare av något slag (det kan också handla om ideologi, men det lutar åt religion).

 

En sak som fattades i ditt förra liv var kompromisser. Allting blev väldigt absolut och antingen-eller. Och många av dina beslut fattades mer eller mindre på en höft. Men det fanns en stor, återkommande konflikt och den gällde din tro. Du hade en mycket stark övertygelse – det kan ha varit om en princip men jag är rätt säker på att det handlar om religion – som du kände dig manad att lära ut till andra. Det besynenrliga är att det budskap du lärde ut inte var ett som du själv var förtjust i, utan det handlade om ett kall, en pliktkänsla som du inte kunde komma ifrån. Jag vet inte om du i första hand ogillade själva budskapet eller om det egentligen handlade om att du inte hellre hade styrt ditt liv i en annan riktning, men du var definitivt inte glad över att ha blivit utvald.

 

Och den återkommande konflikten hade inte heller i första hand att göra med vad omvärlden tyckte om det du predikade, utan konflikten satt i dig. Både känslomässigt, intuitivt och baserat på din vardagspersonlighet så tyckte du inte om det som ditt kall tvingade dig till. Jag tror inte att du tvivlade, det är fel ord. Det handlar mer om att du verkligen inte gillade det du upplevde att Gud begärde av dig. Den här underliga motsättningen gick egentligen aldrig över. När du hade passerat sextio-strecket så hade du hittat någon form av ro, ett sätt att acceptera att ditt liv blivit som det blivit. Men det var en motvillig acceptans och jag tror, helt enkelt, att du var ganska irriterad på Gud.

 

En sak du inte alls kunde förlika dig med var att du skulle ha fått din charm, din verbala förmåga och din förmåga att övertyga människor inte för att du var du, utan för att det var det verktyg som Gud behövde att du var. Det var vad din tro sa, men det var inte vad du ville tro. Du var en mycket stark personlighet och på inget vis beredd att ödmjukt ge Gud hela äran för dina framgångar.

 

Det fanns också en kraftig konflikt mellan det manliga och det kvinnliga. Din livsbana gjorde att du ständigt fick ge upp dina manliga ambitioner (alltså allt sådant som förknippas med manlighet i vår era) för att istället ta en kvinnlig, pliktttrogen roll. Jag tror att du var en man men fast i en roll där du inte kunde uppföra dig maskulint. Men horoskopet är svårtolkat här. Det enda jag kan säga med säkerhet är att du fastnade i "mjuka" plikter som passade dig dåligt, och att du livligt önskade att du hade kunnat leva på ett helt annat sätt. Du hade också hellre varit en sådan som studerar och följer snarare än en som proklamerar och leder.

 

Det går sällan att kalla ett liv bra eller dåligt. Men jag kan säga att du var inte alls nöjd med ditt. Hela livet formades av konflikter, plikter som du motvilligt åtog dig och en känsla av att du helt enkelt hade velat leva på ett helt annat sätt.

 

Läxan från det här livet består i vad du inte hade snarare än vad du hade: Vänner. Den gången hade du inte mycket tid över för fritidsintressen och praktiskt taget inga vänner när du väl lämnat barndomen bakom dig. Det var en orättvis uppoffring, en "extra" uppoffring kan man kanske säga, och därför kommer ditt nuvarande liv att vara rikt på vänner, nöjen och intressen.

 

Ditt förra liv bör ha inträffat ungefär 1810-1900. Jag har svårt att placera var. Du kan ha varit en del av den tidiga väckelserörelsen här i Norden, men det finns gott om andra områden som också var religiöst turbulenta under samma tid, till exempel USA (det slår mig att en hel del skulle kunna passa in på till exempel Sojourner Truth).

Du bär med dig en hel del från ditt förra liv och det märks tydligt på att många personliga drag är desamma som i ditt nuvarande horoskop. Den avgörande skillnaden är att du nu kan utveckla och själv växa med de konstnärliga dragen – förra gången fick du slåss så hårt för att få vara dig själv att det kostade all energi du hade. Du hann helt enkelt inte med något annat.

Det fanns fler och större inre konflikter den gången. Du var inte alls nöjd med din egen identitet och upplevde troligen att du inte alls kunde leva som den du egentligen var. Jag tror att du var feminin, känslig, klok och konstnärlig men fastnade i en helt annan roll.

Den gången hade du en konflikt mellan dina kunskaper och de rådande reglerna, och du har fått med sig en lust att strida mot regler och konventioner. Du "blev inte klar" förra livet. Det kan delvis ha berott på dålig hälsa som gjorde att du missade många saker som du ville göra. Det ser ut att ha rört sig om en kronisk sjukdom av något slag, troligen en allvarlig sådan. Det gjorde också att du inte kunde resa, vilket var en sak du sörjde över, även om den sorgen överskuggades av andra saker.

"Knuten" i det förra livet var att din fascinerande personlighet och dina talanger inte alls fick det utrymme som behövdes, kanske inte något utrymme alls. Du hade en beskyddande men tillbakadragen mamma, och en framgångsrik, rolig men måttligt empatisk pappa, som antagligen förväntade sig att du skulle gå i hans fotspår och som absolut vägrade acceptera dig som du egentligen var. Det är lite oklart om du var en man eller en kvinna men jag misstänker att du var en mycket feminin man.

Du kan ha haft barn, men jag tror snarare att du hade en bra relation till närståendes barn. Ditt kärleksliv var nog inte så strålande heller. Om du hade någon relevant relation så tog den slut efter en ganska kort tid, antagligen för att en av er avled.

Det här är ett liv som nästan kräver en revansch. Horoskopkartan tillhör en fantastisk, oerhört begåvad individ som aldrig fick en vettig chans, dels på grund av sjukdom och dels – värre – på grund av en oförstående omgivning.

Årtalen är ungefärliga och livslängden oklar, men en gissning är 1916-1944. Det finns många tänkbara platser men jag skulle tro att det här var i Europa eller möjligen USA.

I ditt förra liv levde du i offentlighetens ljus, och man kan nästan säga att du bara levde där. Du bröt helt och hållet med dina föräldrar och, tror jag, även med övriga släkten, och du bildade ingen ny familj. Det är möjligt att du fick barn, troligen sent i livet om det hände alls, men du bodde inte med barnet/barnen i så fall och hade ingen föräldraroll. Jag tror att du hade många kärleksaffärer, i vart fall saknades det inte tillfällen och möjligheter, men du hade inga nära relationer.

Du hade ett mycket stort behov av bekräftelse men fick det behovet tillfredsställt i en annan sfär än den privata. Jag skulle tro att du var mycket känd, för att inte säga berömd. Du var en ledare av något slag men jag tror att fältet skiftade några gånger, du kan till exempel ha gått från affärsman eller upptäckare och vidare mot politik och statskonst. Åtminstone en gång så var kastet mellan den ena karriären och den andra ganska brutalt, och inte ett du valde utan snarare en nödlösning. Du var nog ingen opportunist egentligen och du ville hellre se dig själv som en idealist, men ibland fattade du väldigt pragmatiska beslut eftersom du absolut inte hade för avsikt att kliva ner från din topposition. Det här var det liv du ville ha, och du betraktade på sätt och vis de människor som du ledde som din familj.

 

Det privata familjelivet saknade du inte. Däremot var det en sorg att du fick ge upp dina andliga sidor. Du hade en dragning åt filosofi och mysticism, troligen också religion, men den sidan av dig passade inte alls in i din image och du kapade bort den helt. Det här är en sak du har fått med dig till det här livet, du kompenserar för den andlighet som du gav upp förra gången, och om du inte har andliga inslag i ditt nuvarande liv så tappar du fotfästet, med risk för dåliga vanor och dåliga beslut. Att odla din andliga sida är alltså något du verkligen tjänar på.

En intressant sak är att jord och eld har bytt plats hos dig. Nu är du Lejon med Ascendenten i Stenbocken. Förra gången var du Jungfru med Ascendenten i Skytten. Den personlighet du har nu är mer eller mindre en spegling av vad andra tyckte sig se i dig då. Och din utstrålning nu är väldigt lik den privata personlighet du hade då, bara med lite mer driv.

Att du var mycket känd men saknade personliga band gör det enormt svårt att peka ut specifika årtal, så det här är att betrakta som en gissning: 1880-1950. Platsen kan också vara nästan var som helst, men det är troligt att du levde mitt i starka politiska kantringar och konflikter. Med tanke på tidsperioden gör det att jag misstänker att vi talar om Europa eller Indien, men det finns naturligtvis fler alternativ.

bottom of page