top of page
ToH right 005.png
Tor och Hanna

Användarvillkor

Din användning av webbplatsen

 

Om inget annat anges är webbplatsen till för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, göra tillgängligt, överföra, visa, utföra, återge, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra eller sälja någon information, programvara, produkt eller tjänst som erhållits från webbplatsen. Du kan visa och elektroniskt kopiera, ladda ner och skriva ut papperskopior av det material som finns på webbplatsen för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. All annan användning av material på webbplatsen, inklusive men ej begränsat till ändringar, återgivande, distribution, nyutgivning, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet.

Allt material du laddar ner, inklusive men ej begränsat till programvara, filer, grafik, data eller något annat innehåll, ägs av oss eller våra licensgivare. När du laddar ner detta material tillhandahålls det av oss under en licens som kan återkallas. Vi behåller fullständig äganderätt till texter, innehåll samt alla tillhörande immateriella rättigheter. Du får inte distribuera eller sälja materialet, eller bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt omvandla det till någon annan form. Du får inte skapa en hyperlänk till en annan webbplats.

GDPR - hur vi hanterar dina personuppgifter.

torochhanna.com hanterar vissa personuppgifter från kunder och prenumeranter. Vår policy är att hantera så få uppgifter som möjligt och spara dem så kort som det går då våra besökares, medlemmars och prenumeranters rätt till integritet och anonymitet är centralt för vår verksamhet.

Nedan kan du läsa i detalj om vilken information vi hanterar, varför vi gör det, hur vi hanterar informationen och vad du som kund kan göra för att få tillgång till den information vi har om dig samt hur du går till väga om du vill ha bort den från våra register:

  • Ansvarig för personuppgifter: Kvaser HB org nr: 969657-7965 adress: Bergsvägen 2 82998 Hassela e-post: tor.tolander1@gmail.com är ansvarig för personuppgifternas hantering.

  • För att få fullständiga svar på dina frågor har du som frågeställare möjlighet att lämna de uppgifter du tycker är nödvändiga för att få relevanta svar. Ibland kan du bli tillfrågad om kompletterande information (så som födelse ort och tid, innehåll i drömmar eller faktiska omständigheter om hur och när föremål du saknar försvann). Kunder som köper horoskop behöver av nödvändighet lämna födelse tid och plats på den/de personer som horoskopet gäller. Samtliga dessa inlämnade uppgifter kommer endast användas för att svara på den berörda frågan eller ställa det beställda horoskopet. Utöver dessa specifika uppgifter behandlar sidan betalnings- och leveransinformation för kunder och prenumeranter. Dessa, med undantag för leveransinformation, sparas inte av Kvaser HB utan hanteras av tredje part via anslutna betaltjänster. Utöver ovan nämnda information finns ett medlems- och ett prenumerationsregister som innehåller de data respektive medlem angett via sin profil. Dessa uppgifter används endast av torochhanna.com och endast för statistik och utskick samt vid eventuella utlottningar av medlemspremier o dyl. Kvaser HB ansvarar inte för tredjeparts informationshantering då den inte samlas in eller sparas av torochhanna.com. Detta berör medlemmar som kopplar sin profil till tredje part (t ex inloggning via Facebook) eller företag som tillåts ha reklam på sidan. Dessa skall behandlas som egna entiteter med eget och enskilt ansvar för sin hantering av information.

  • Information lämnas endast i syfte att säkerställa svar på frågor och leveranser av produkter i enlighet med den beställning eller den frågeställning kunden/brukaren har. Information lämnas till torochhanna.com endast som samtycke (frivilligt via mail eller medlemsprofil) eller via avtal (beställning av produkt). Utöver det kommer surfinformation lagras för statistisk hantering (cookies). På inga andra sätt kommer torochhanna.com eller Kvaser HB passivt eller aktivt samla in information om användare eller kunder.

  • Mail med frågor till frågelådan raderas regelmässigt var 14:e dag. Endast anonymiserade frågor publiceras och sparas på webplatsen. Personuppgifter lämnade för framställning av horoskop raderas senast 14 dagar efter att produkten levererats. Leveransinformation sparas för uppföljning av leveranser och betalningar dock längst 12 månader efter senaste beställning. Medlems- och prenumerationsregistren uppdateras var 6:e månad och då tas alla uppgifter för avslutade medlemskap och prenumerationer bort.

  • Som kund/medlem/prenumerant eller brukare som i samtycke lämnat information har du alltid har rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Det innebär att inlämnade obesvarade frågor inte kommer kunna besvaras och att beställda, ännu ej ställda, horoskop inte kommer kunna levereras /(då båda till varierande del är beroende av den inlämnade informationen. Att dra tillbaka samtycke gör också att eventuell reklam och information från torochhanna.com inte längre kommer skickas till din e-mail.

  • Som kund/medlem/prenumerant eller brukare har du rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du kontaktar oss enligt kontaktuppgifterna ovan.

  • Kvaser HB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

bottom of page