top of page
  • Skribentens bildTor

Hur fungerar reinkarnation?

Jag brukar skoja och säga - att i mitt nästa liv så skall jag bli trädgårdsmästare. Hur är det egentligen med det där, kan man prata om ett föregående och ett nästa liv? Om man gör det, hur ser man det? Följer liven något mönster, dvs du är för alltid det du har varit, om du till exempel är en bussförare och genomgår en akademisk skolning i detta liv, så kommer du ändå förblir en bussförare i nästa. Eller finns möjligheten att du är ett organiskt liv som förändras vid varje livsbyte, från bussförare, till en katt, till ett träd, till och så vidare. "C"


 

Svar: Det finns många bud om vad som händer efter livets slut. Kristendomen och islam talar om himmel och helvete, hinduismen om reinkarnation - återfödelse - det gör buddhismen också men med en något annan inriktning. Just reinkarnation är en ganska populär tro som även andra livsåskådningar delar dock har alla en sak gemensamt:


Flera religioner har reinkarnation som möjlighet i någon form

Ingen av de livsåskådningar som tror på reinkarnation är så ogin att man tvingas leva samma liv om och om igen. Det finns alltid ett system som avgör vad du blir i nästa liv. Det som flest trosinriktningar använder är att mäta karma. Ens karma är summan av alla bra och dåliga handlingar man gjort under sitt liv och de vägs samman efter döden. Ju bättre karma, desto trevligare omständigheter får du i nästa liv. Men de flesta reinkarnationsläror är också överens om att karman du har med dig från tidigare liv bara ger dig förutsättningarna för nästa liv, hur du lever det är helt upp till dig. Meningen med att återfödas är att du ska kunna lära dig nya saker och växa som människa.

Till exempel är det ganska vanligt om man ser till litteraturen att någon ställs inför ett likartat problem om och om igen i liv efter liv. Det kan vara små saker som att välja mellan jobb och familjen eller stora saker som att offra sitt liv för någon annan. Poängen är att man ska söka nya vägar och att ens själ, förhoppningsvis, ska lära sig en ödmjukhet med hjälp av innötningsmetoden. Under alla omständigheter blir det aldrig ett exakt likadant liv två gånger i rad och vanligen är det en hel del nya utmaningar som man möter under varje liv.

Hinduerna är ganska frikostiga med att låta folk återfödas som andra saker än människor, men de allra flesta koncentrerar sig på att man alltid (eller nästan alltid) håller sig till att vara just människor.

Även om man tillhör en tro som inte alls tror på reinkarnation är grundtanken att det goda och det onda man gör under livet vägs samman och ligger till grund för ditt efterliv en pelare i näst intill all religion.

Troligen finns en av rötterna till den idén i faraonernas Egypten där ens själ och de goda saker den gjort och lärt sig vägdes mot Maat, rättvisans och sanningens fjäder, och om man vägde för lätt fick man ingen plats i efterlivet utan blev uppäten av Sobek - ett monster - och ens själ blev tillintetgjord för alltid.

Härifrån kommer också den idé om helvetet som närs av både kristna och muslimer. Avslutningsvis så är alltså svaret: Nej, det lönar sig alltid att sträva och utbilda sig, för allt du gör här påverkar ditt efterliv. Vare sig du får det här, i himlen eller någon annanstans

92 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page