Är hemkänslan ett tecken på att jag har levt där förr?