top of page

Tolkningsnyckel - hitta ditt hexagram i tabellen nedan och klicka på den

i_ching_tab.jpg

1 Ch’ien – Skapande

Ch'ien representerar himmel, styrka, konstruktivitet och skaparkraft. Ch'ien består av bara hela Yang linjer och är alltså genomgående "manligt". Här dubblas Ch'iens skapande kraft och det ger en enorm drivkraft framåt och en otålig nödvändighet att lyckas med allt du företar dig. Det är dock en alltigenom manlig kraft och det finns ingen lyhördhet eller eftertanke i det du gör. Visst kommer du att lyckas men en del problem är lättare att gå runt än rakt igenom.

 

2 K’un – Mottaglighet

Din omgivning präglas av lyhördhet och hårt arbete men ingen riktning. Det finns ingen ledning och inga nya målsättningar formuleras i ditt inre. Däremot är anpassningen till yttre omständigheter och nya intryck total. I brist på egna visioner, går andras bra och ingen är lika effektiv och ordentlig som du när det kommer till att utföra dem väl. Utan yttre idéer går du bara på i dina invanda hjulspår. Det finns en känslighet som gör att minsta intryck leder till handling, proportionerna saknas och det är svårt att hitta en ny mening.

 

3 Chun – Inledande problem

Det finns en riktning och klara beslut men farhågor hopar sig och detaljer som inte kommit med i övervägandena skapar osäkerhet. De problem som du har går inte över av sig själv men det är bara uppstartsproblem. Visserligen är det ovälkomna bekymmer men du är inte bara kompetent att ta dig förbi dem, dina planer är dessutom tillräckliga. Du kan luta dig på dem och behålla ditt lugn, du kommer att uppnå dina mål.

 

4 Meng – Omognad

Det finns goda idéer och löftesrika ting runt dig men det är ännu alldeles för tidigt för att något skall kunna stå på egna ben. Naturligt, ungdomligt och omoget växer tankarna men det saknas styrka för att bryta kutymens och rutinens bergstunga grepp. Slåss du för det du tror på nu kommer det att falla platt. Som ett fint vin kräver det tid - mer än arbete för att mogna. Det kan till och med vara dumt att lufta eller skaka om i onödan. Vänta till senare och gå andra vägar så länge.

 

5 Hsu – Väntan

Tålamod och timing är nödvändigt just nu. Du vet vad som är på gång men du kan inte handla än. Hexagrammet heter "Väntan" inte "overksamhet". Att vänta är att aktivt avvakta rätt tillfälle, att förbereda sig och lita på sin erfarenhet. Visdom är att veta när det är dags för handling. Bara den dåraktige kastar sig in i viktiga förlopp vid första bästa tillfälle utan eftertanke. Det finns risker med att agera förhastat.

 

6 Sung – Konflikt

Här finns en drift eller en längtan som är nertryckt av krav och prestationskrav eller andra "måsten". Det kan också vara en yttre kraft som vållar konflikten men det är inte troligt. Situationen är spänd och den blir bara mer och mer tät. Det finns två vägar ut där den ena är att det undertryckta hittar en egen väg att komma till uttryck. Det kommer att gå ut över din övriga situation. Det andra är att du hittar en lösning så att krav och önskemål kan gå hand i hand.

 

7 Shih – Armén

Under en kanske skenbart foglig och mottaglig yta vilar stor styrka. Likt en armé kan du välja när och hur du ska använda din styrkan men det finns ett pris för allt du gör. Det betyder inte att passivitet är ett bra val, bara att du måste vara medveten om att andra kommer att reagera på den aggressivitet du kan välja att visa. Se till att du planerar innan du använder din kraft så att du får ut mer än det kommer att kosta dig.

 

8 Pi – Enande

Det mesta strävar efter att enas i större och större enheter, likt vatten som börjar i en bäck och slutar i ett hav. Enande leder till nya möjligheter eftersom fler tankar samlas under samma tak. Det skapar också en risk för utslätande och det är inte självklart att det finns en synlig och framskjuten plats för dig. Håll dig fokuserad på dina mål och slipa din kompetens. har du bara självsmicker och skryt på din sida kommer du att drunkna när det blir fler fiskar i dina vatten.

 

9 Hsiao Ch’u – Liten makt

Det du gör har inte särskilt stor inverkan på resultatet. Du kan arbeta hur bra och hårt som helst, ditt verk slukas av gruppens gemensamt mycket större resultat. Det är som en vind som blåser högt upp på himlen. Hur stark den än är och hur mycket inverkan den än har på luften runt omkring märks det inte att det blåser alls nere på marken. Inga stora förändringar kommer den närmaste tiden och du kan gott spara på krutet tills det gör mer nytta. Ta det lite lugnt, det stör inte vare sig resultatet eller dina medarbetare.

 

10  Lu - Vandra

Det finns en skönhet och en stor belöning för dig. Men den kräver att du tar vågar skaffa dig nya intryck. Att resa i det inre eller det yttre ger tillfälle till att se vana omständigheter ur nya vinklar. Det finns många fallgropar och hinder men våga tro på dig själv och var uppmärksam på små tecken i din omgivning. De kan ge dig nya impulser. Gör det du måste och se framåt, det är där du kommer att finna det du söker.

 

11 T’ai – Fred

Både kraft och formbart material finns samlade här men det är Den ömma omvårdande tanken som styr över den råa styrkan. Här finns klokskap, fred, tankens frihet och harmonisk enighet. Du bör lätt hitta en balans och ett sätt att fokusera dina önskemål. Stora framgångar väntar på dig, använd din styrka i enlighet med dina tankar, låt inte tankarna följa i skapandets spår. Kontrollen ligger i dina händer, det är bara att ta den.

 

12 P’i – Stagnation

Det finns ingen brist på styrka, inte heller på uppgifter att ta i tu med eller material att göra det med. Trots det vill det sig inte. Du hittar ingen form där delarna kan hitta varandra. Det är som en man med starka känslor men inget sätt att vare sig förstå eller uttrycka dem eller som en chef med skickliga underlydande som han inte litar på. Som i båda de fallen kommer en förändring. den statiska oförmågan kommer att ge vika men det blir till följd av yttre krafter. Själv kan du inte bryta dödläget.

 

13 T’ung Jen – Broderskap

                      Det finns en idé bakom dina handlingar. Kommer du ihåg att tänka efter vad du vill lyckas du med det. Gemensamhet och delat ansvar ger framgång. Att dela med dig av dina tankar ock lyssna på andras åsikter leder till större förståelse och bättre resultat. Visa solidaritet och tänk på allas bästa före dig själv så blir det mer att dela på för alla.

 

14 Ta Yu – Rikedom

                      Kulturella intressen och insikt i livets högre värden vilar på en grund av kraft och skaparglädje. Det här är ett hexagram som talar om utdelning av det som du verkligen brinner för. Alla gynnas men främst de som ägnar sig åt skapande. Skriv något, måla eller kreera i hemmet. Det viktigaste är att du får tillfälle att utbyta idéer och att det sker en bildning. Det för dig framåt och öppnar nya dörrar. Rikedom skapas i själen.

 

15 Ch’ien – Blygsamhet

                      Det finns ingen större drivkraft men däremot en mjuk anpassningsförmåga och en återhållsamhet med den egna förmågan. Du når framgång men inte genom att framhäva dig själv utan genom att låta dina handlingar tala för sig själv. Vänlighet, empati, stabilitet och lugn är nyckelord. Det finns också en stor styrka i dig men använd den med eftertanke.

 

16 Yu – Påverkan

                      Likt åska som rullar ut över jorden har du möjlighet att höras och göra intryck på många. Stå upp för det du tror på och våga ta strid för det som är rätt. Du har många som tänker som du runt dig och ni blir fler om du tar bladet från munnen. Du påverkar andra till din fördel och har en lysande chans att få saker att gå i din riktning och vända andras åsikter i din riktning. Ska du ändra på någon eller något är det nu du ska börjat.

 

17 Sui – Efterföljande

                      Du är i en position där du kan starta händelser och sätta ett mål och ett gott exempel för andra. Du behöver inte göra särskilt mycket själv för kraften som behövs står de andra för. Se bara till att måla upp riktningen så att den tilltalar alla. Många följer med glädje en redan påbörjad rörelse och ett budskap. Resultatet kommer att bli lyckosamt för dig och ge dig en period av välförtjänt vila. Sui förebådar att ditt uppdrag snart är avslutat.

 

18 Ku – Korrigering

                      Det kan blåsa en hel del just nu men det finns ingen anledning till någon större kursförändring. I grunden finns en stabilitet som inte låter sig ruckas. Däremot är det dags att ta itu med småsakerna, att trimma seglen och göra sig av med gammal ballast. Att finslipa och förbättra i det lilla är inte bara gynnsamt att genomföra just nu, det blir resultat som håller i sig. Mycket kommer också upp till ytan alldeles av sig själv för när det blåser yr gammalt damm gärna upp.

 

19 Lin – Närmande

                      Det här hexagrammet har inte i första hand sexuell betydelse. Visst avhandlar det alla sorts närmanden och därigenom också det fysiska mellan två människor. I första hand rör dock närmandet att prestigen viker för mottaglighet. Det är lättare att se det goda i andras förslag och företräden utan fördomar. Det leder till förändringar och förebådar att gamla tankar viker undan och nya skeden nalkas. Se på vem du är och ta nya steg. Havandeskap är en stark möjlighet.

 

20 Kuan – Kontemplation

                      Vinden blåser över orörd jord. Den drar upp virvlar och påvisar både små och stora bekymmer för den som har tålamodet att sitta still och titta på. Det är inte dags att åtgärda något just nu, men väl att tänka över både vad du gjort och vad du vill göra. Överväg resultaten av det du har bakom dig och fatta därefter beslut om framtiden. Dina drömmar kommer närmare sin uppfyllelse och du får ny styrka genom att bekräfta dina idéer

 

21 Shih Ho – Genombrott

                      Ditt arbete bär frukt. Du når ett genombrott när du fokuserar dina handlingar och din energi till det som verkligen är nödvändigt. Allt som du genomför med bestämdhet kommer att leda till ny förståelse och nya insikter. Ditt genombrott kommer att påverka hela din omgivning och det du gör blir också synligt av många. För likt ljuset från en stan som reflekteras på natthimmelen, går inte heller dina resultat att hålla dolda. Framtiden öppnar sig för dig.

 

22 Pi – Prydnad

                      Djupt under berget finns det en eld som ger värme och skänker liv. Det ger inte energi nog åt stora förändringar eller kraft att driva högtflygande planer i mål. Det ger däremot utrymme för små förbättringar av tillvaron. Att pynta, byta gardiner eller välja tyger är gynnat, att kakla om badrummet är det inte. På arbetet är det samma sak. I det lilla gör du framsteg, i det stora lönar det sig att inte göra avgörande val just nu. Köp inte ytan, se till sakers innehåll och värde.

 

23 Po – Skiljas åt

                      Den enda Yang-linjen bildar en smal, smal bro mellan motstridiga krafter. Den förmår inte binda samman krafterna alls bara upprätthålla kontakten hjälpligt. Alla förändringar och förslag just nu kommer bara leda till splittring. Det finns inga möjligheter till att öka sämjan eller trivseln just nu. Du kan bara undvika att göra saker värre. Ohederlighet eller oetiska handlingar gör stor skada. Alla typer av skilsmässor ligger i luften men det är klokt att hålla ut ändå.

 

24 Fu – Återkomst

                      Allt går runt just nu. Det du ger andra kommer du också att få tillbaka. Goda saker tenderar att upprepa sig och du hamnar lätt i goda cirklar där en sak leder till nästa av sig själv och du bara behöver följa med. Den kraft du lägger ner hamnar i fruktsam jord och väldigt lite av det du gör går till spillo. Kontakter med människor du redan har en relation till är mycket gynnsamt. Lika så att ha eller åka på besök. Påde privatliv och yrkesverksamhet gynnas.

 

25 Wu Wang – Det oväntade

                      Stark handling utan baktankar. Det är inte i första hand slumpens skördar som gynnas utan de infall och impulser som springer ur stundens ingivelse. Med en spontan naivitet styrs handlingar och händelser mer av hjärtat än hjärnan. Den som är osjälvisk och har goda mål gynnas medan den som sätter sig själv i första rummet demaskeras. Det blir många oväntade ärligheter sagda under veckan

 

26 Ta Ch’u – Återhållsamhet

                      Det finns en tröghet som fångar och bromsar en allt för häftig utveckling. Vare sig det är du som har makten eller det är yttre krafter som håller igen leder det till samma sak. Det gör att du med gott samvete kan släppa lös och påbörja nya projekt. Det motstånd du möter kommer inte att stoppa dig men ge dig tid att slipa dina idéer, argument eller kunskaper så att de blir ännu bättre. Bli inte frustrerad utan utnyttja den stramhet som ett återhållsam sett ger.

 

27 I – Käke

                      Det finns en stor kraft i det du gör. Hexagrammet beskriver åska i och under ett berg. Särskilt gynnade är läkare och sjukvårdspersonal eftersom diagnoser blir rätt och kirurgiska ingrepp går väl just nu. Ska du gå till tandläkaren är det här en bra tid. Just nu krävs noggrannhet och det är av yttersta vikt att fatta rätt beslut, tvekan och fel får stora, omedelbara, konsekvenser. Något som lönar sig att tänka på är att hålla ett öga på de som finns i din omgivning. Beskydd och stöd ger god belöning.

 

28 Ta Kuo – Kompetens

                      Att vara opartisk, eftertänksam och envis gör dig till en god ledare. Du gör ett kompetent intryck och väcker respekt och förtroende. Det finns dock saker som du har glömt att ta hänsyn till. Gå igenom att dina planer går ihop men överge inte för den sakens skull den inslagna vägen. Du är på rätt spår och bör fortsätta som du gör. Att förbättra ock lägga till är de enda förändringar du alls ens bör överväga att göra.

 

29 K’an – Djup

                      Trigrammet K'an dubblar sig själv och i dess stora djup finns insikt och styrka. Svårigheter går att övervinna genom att sätta de i proportion mot dels varandra och dels det som är viktigt i livet. Många av dina bekymmer kommer att försvinna när du tar dig tid att rangordna dem mot vad som egentligen betyder något i ditt liv. Det går dock att drunkna i självinsiktens djupa hav. En god självkännedom och en stor ärlighet till den egna personen och de egna gränserna är nödvändig.

 

30 Li – Ljus

                      Din väg är upplyst och rak. Du närmar dig dina mål och vägen du valt dit är den rätta. Det är ett mycket positivt hexagram som talar om att nya upptäckter görs och fördolda ting blir belysta. Du kommer dock inte långt helt på egen hand. Små ljus slocknar utan hjälp. Kom därför ihåg att vara korrekt mot de som hjälper dig. Visad tacksamhet håller vägen upplyst och det gör att du lättare och fortare kommer dit du vill

 

31 Hsien –Inspiration

                      Lekfullhet och fria associationer dansar längs stabila bergsväggar. Låter du den obekymrade enkelheten leda dig kan du lätt hitta nya vägar att komma dit du vill. Ta tillvara på dina talanger och våga pröva nytt. Framgången är trots det inte given. Hur väl det går för dig kommer till sist ner på hur väl du lyckas fånga den lättflytande inspirationen  med dina talanger. Utnyttjar du dina förmågor väl kommer du också klara av mycket nytt.

 

32Heng – Varaktighet

                      Handling som får sin kraft från uthållighet och tålamod leder alltid till framgång för eller senare. När det kommer till snabba segrar är det här inte din största tid men det du bygger nu kommer att vara. Oavsett om det gäller din familj, ditt hem eller beslut du tar i ditt arbete. Det ligger framtids tro i luften men en sansad sådan. Och skulle det krisa har du en extra växel att ta till. Tänk igenom dina handlingar och var konsekvent så försvinner dina problem ett efter ett.

 

33 Tun – Tillbakadragande

                      Du har bra med kraft och inga egentliga skäl att slå av på takten. Det är dock precis vad du ska göra. Att bara pressa på utan uppehåll bygger bara upp ett större motstånd som du måste besegra. Låt saker lunga ner sig och ta ett steg tillbaka. Vila, låt saker bero, ta semester och skaffa nya perspektiv. Det här är ett riktigt bra tillfälle att ta i tu med småsaker och uppskjutna projekt som du låtit bli liggande. Allt annat kan och bör faktiskt vänta till senare.

 

34 Ta Chuang – Stor makt

                      Du har all kraft du behöver för att uppnå alla mål och bakom kraften vilar ambition och övertygelse. Med kraft kan du genomföra allt du tror på. Den riktning du bestämmer dig för kommer att bli den väg som du lyckas gå, oavsett hur svår den ser ut. Det viktiga är att välja den väg som verkligen leder dit du vill. Alla svårigheter du möter kommer du att kunna gå igenom med kraft, beslutsamhet och ambition som vapen och vägvisare.

 

35 Chin – Framsteg

                      Dina ansträngningar faller i god jord. Du kommer att få utdelning på ditt arbete. För att komma vidare härifrån krävs fantasi och lyhördhet. Som chef över andra blir din stora framgång större genom försiktiga och välgrundade beslut, lyssna på dina underlydande och väg in deras kunskaper och erfarenheter. Som underlydande får dina insatser sin belöning och du blir uppmärksammad för det du gör.

 

36 Ming I – Ljuset förmörkas

                      Det finns en väg ut ur dina svårigheter men den kommer att kräva tålamod, styrka och tro på att det är möjligt. Det ligger mycket mellan dig och ljuset och det finns risk för att plötsliga förändringar gör din situation än mer ansträngd. Du kan uppleva dig begraven under arbete och borträknad av din omgivning. Det kommer att bli jobbigt att komma ur det här, börja att förändra en sak och arbeta med tålamod tills du lyckats innan du ta i tu med nästa problem.

 

37 Chia Jen – Familjen

När mildhet och förståelse leder fantasi och idérikedom skapas en trygghet och en sammanhållning. Att dra nytta av varandras styrka och ha överseende med svagheterna är grunden för all sund enighet. En god familj hjälper varandra och skapar en värme som ger utrymme åt alla utan att värmen bränner sönder någon av de inblandade parterna. Sunt förnuft är bättre än alla goda råd i världen.

 

38 K’uei – Motstånd

Ta dig i akt för motsättningar och rivalitet. Oförenliga krafter försöker samsas i samma miljö. Det kommer uteslutande att leda till kollisioner och motstånd. Det finns också utrymme för dramatiska händelseutvecklingar. Vill du dra nytta av konfliktens kraft är det bara attack som gäller men utgången är inte given för dina rivaler är lika väl förberedda som du. Se också till att ha rätt grund för dina beslut - det finn svartsjuka i luften och det fördunklar omdömet.

 

39 Chien – Väghinder

                      På stadig grund står ett hinder rest i din väg. Dess styrka och storlek är tillräcklig för att hindra dig att nå dina mål eller åtminstone få dig att komma för sent. Du kan inte forcera dig igenom det, inte på egen hand. Dina val är att välja en annan väg och undvika problemen eller söka hjälp med att övervinna motståndet. I det sistnämnda fallet kan du vända dig till någon, person eller organisation, med makt och myndighet för att få stöd.

 

40 Hsieh – Befrielse

                      Djupa känslor, stora svårigheter eller sorg håller dig tillbaka. Du har dock befrielsen från dina plågor i din hand. Obevekligen som ett åskväder över vatten rullar du undan det som hindrar dig om du tar det steg för steg. Ha sikten inställt på dina mål och tveka inte. Det finns fallgropar, det är inte alltid som du kan komma framåt. Kör du fast kan svaret ligga i att blicka bakåt och dra nytta av gamla kontakter och lösningar som fungerat i det förflutna.

 

41 Sun – Förlust

                      Hexagrammet består av trigrammen Ken (berg) över Tui (sjö) Det kan synas vara en vacker bild och ett positivt hexagram men det är det inte. Berget sjunker ner i sjön och båda framstår som mindre. Du kan inte utnyttja vare sig styrka eller charm till sitt yttersta. Att hålla fast vid det du har ger ingen utväg men uppoffringar kan ge dig nya möjligheter till lösningar. Ta förlusten och sätt upp nya mål utifrån dina nya förutsättningar.

 

42 I – Vinst

                      Just nu finns det förutsättningar att tackla hämningar och svåra hinder. Med uthållighet och en mildhet kan du tillåter dig att hantera även de mest besvärande situationer och känslor. Låter du det sedan springa ur en övertygelse att du kan nå dit du vill står du som segrare när du mött och klarat av allt det du trodde skulle bli omöjligt. Främst talar Hexagrammet om att besegra inre bekymmer men även yttre kan du besegra, men då bör du komma ihåg att följa goda exempel.

 

43 Kuai – Målmedvetenhet

                      Tui sätter här ett glatt och lättköpt ansikte på Ch'iens kraft. Det gör att du kan handla med en murbräckas effektivitet. Driv dina åsikter men ge dem ett mjukt ansikte så kommer du långt. Likaså är det här en bra tid att lufta gamla trätor och släpa fram skeletten ur garderoben. Offentlighetens ljus är kanske inte alltid behagligt men det ger dig tid och möjlighet att förklara dina motiv. Har du bara rätten på din sida så har du ingenting att frukta av avslöjanden.

 

44 Kou – Kontakt

                      Det finns ett fokus som gör att genomslagskraften i ord och handling blir mycket stor. Framför allt förmedlas information nästan friktionsfritt. Information du går ut med sprider sig snabbt och nyheter sätter sig väldigt problemfritt. Det gäller inte bara sanna tankar utan även skvaller och desinformation. Kontakten är god - inte nödvändigtvis omdömet. I relationer varnar hexagrammet för korttänkthet och otrohet.

 

45 Ts’ui – Samling

                      Under vattnets yta finns bördig jord. Liksom ett risfält kräver samling och uppoffringar för att ge den förväntade skörden kräver din situation ett gemensamt ansvarstagande för det som ligger i allas intresse. Det finns gott om näring för nya projekt och gott om energi för att driva dem i hamn. Samla alla inblandade och ta med gemensamma krafter i tu med uppgiften. Med kloka uppoffringar kan ni lösa nästan allt.

 

46 Sheng – Befodran

                      Under jorden (K'un) finns ett träd (Sun). Det visar på en långsam men säker utveckling med flera klart definierade nivåer. Likt ett frö som gror kan det vara kämpigt att bryta igenom de första lagren men ge inte upp. Snart kommer det första tecknen på att du är på rätt väg och liksom fröet får sina första beundrande blickar först när de första bladen slår ut väntar erkännande även för dig. Du får en befordran och/eller beröm av både arbetskamrater och chefer.

 

47 K’un – Hinder

                      Det finns ingen kraft och ingenting att bygga på. Allt du gör är som en droppe i havet, du lyckas inte tillföra vare sig energi eller nya tankar. De hinder som du möter är alltså främst sådana som kommer inifrån och sådana som har med kommunikation att göra. Det gör också att du inte har många möjligheter att påverka andra. Att be om ursäkt eller övertala är inte mödan värt, du verkar inte övertygande. Envishet är lösningen! Att stå ut och om och om igen genom dina handlingar visa din ståndpunkt övervinner allt motstånd med tiden.

 

48 Ching – Källan

                      K'an över Sun - Vatten över trä - nu råder ordning och kontroll. Traditionellt sett tolkas hexagrammet så att vattnet är hällt från en brun till en spann. Du vet exakt hur mycket du har men det är också din begränsning - spannen rymmer bara så mycket. Just nu finns vetskapens och visshetens trygghet men inga egentlige möjligheter till utveckling eller förändring till det bättre.

 

49 Ko – Förändring

                      Under vattnet finns en eld som driver det att koka. Det finns ingen balans i det - bara expansion. Det gör att det ligger förändringar i luften, förändringar som kommer sig av beslut och vägval - inte slump eller omständigheter. Det är läge att agera med en viss lättsamhet för du kan enkelt förändra dina situation och ju ivrigare och lättare du tar dig an situationen desto snabbare förändras den. Problem kan mycket väl gå upp i rök lättare än du någonsin kunde tro. Våga låta fantasin flöda. 

 

50 Ting – Offergrytan

                      Veckan präglas av lyhördhet och hårt arbete men utan riktning. Det finns ingen ledning och inga nya målsättningar formuleras i ditt inre. Däremot är anpassningen till yttre omständigheter och nya intryck total. I brist på egna visioner, går andras bra och ingen är lika effektiv och ordentlig som du när det kommer till att utföra dem väl. Utan yttre idéer går du bara på i dina invanda hjulspår. Det finns en känslighet som gör att minsta intryck leder till handling, proportionerna saknas och det är svårt att hitta en ny mening. 

 

51 Chen – Åska

                      Chen dubblar sig själv och som ett åskmoln som glider upp över ett annat. Det leder till ett snabbt och mycket kraftfullt händelseförlopp. Ilska och kraftiga känslouttryck är inte heller ovanliga och hexagrammet kan också tyda på en häftig förälskelse. Som under en åskstorm gagnas den som håller huvudet kallt och inte springer iväg hals över huvud. Det är naturligt att bli skrämd men det lönar sig inte.

 

52 Ken – Vilande

                      Det finns en orubblighet i dig. Ingenting händer egentligen och vill du ha någonting gjort faller det på en tröghet som omger dig på alla fronter. "Allt är bra som det är!" skulle kunna vara mottot just nu. Satsar du däremot på stillheten öppnar sig nya vägar. Ingenting måste avgöras nu och även de beslut som kan verka ofrånkomliga går att skjuta på framtiden utan att det skadar någon. Repa nya krafter, det finns en enorm styrka att hämta från den avkoppling som du kan ta dig.

 

53 Chien – Utveckling

                      Långsamt växer skogen upp längs bergets sida. Utveckling kommer genom arbete och insats, inte genom snabba klipp. Steg för steg går dina planer i lås och förbereder du dig noga kommer du kunna bocka av punkt för punkt och gå vidare mot dina mål. Det är en stabil grund du bygger från men den är inte förlåtande. Slarv och oöverlagda beslut kan riva ner allt du hittills byggt och även om resultatet inte blir  en katastrof förlorar du tid.

 

54 Kuei Mei – Bruden

                      Det låter som ett trevligt hexagram men det är det inte. "Bruden" är ung och oerfaren och på väg in i samband som hon inte kan se den fulla vidden av. Det är fel tillfälle att påbörja nya projekt och planer kommer att slå fel. Samtidigt har du en drift och vilja att göra saker och kapaciteten finns där. Ändå är det en god idé att avvakta. Det som du kan göra idag kan du också göra imorgon och då har du också en bättre bild av effekterna.

 

55 Feng – Överflöd

                      Nya idéer sprungna ur fri fantasi och intellektuell klarhet leder till explosivt skapande samtidigt som den hetsigt drivna handlingen föder ännu fler och större idéer. Det här är en mycket fruktsam kombination som leder till enorma möjligheter. Det enda som kan sätta käppar i hjulen är nedstämd eftertanke och sorgsna tankar. Se till det positiva i tillvaron och utnyttja att du har ett ostoppbart flyt. Framgångarna håller i sig så länge du orkar hålla tempot.

 

56 Lu – Vandraren

                      Det är själva resan som är det viktiga inte målet du är på väg mot. Genom hela livetär vi på väg mot saker men det de vi möter på vägen dit som ger dagarna sitt innehåll och oss som människor nya intryck och impulser. Ta tid och känna efter hur du trivs på din livsresa. Släpar du på bagage du borde lämna bakom dig? Är vägen du valt verkligen den du vill gå? Ser du verkligen fram mot målet du är på väg mot? Att byta väg är alltid en möjlighet när det är vägen som är målet.

 

57 Sun – Vinden

                      Likt en vind som hittar in överallt kommer det att hända mycket under veckan som är av den art som är svårt att hindra. Det behöver inte vara stora saker i sig men det kommer att få stor betydelse på sikt. Det är genom små, nästan omärkliga i sig, men många steg framtiden skapas och förändras. Det ligger framgång i luften men var försiktig och lita inte på att vinden bär dig hela vägen dit du vill. Vinden blåser sin egen väg, det är du som måste fylla seglen med den och styra dit du vill.

 

58 Tui – Glädje

                      Trigrammet Tui dubblar sig själv. Glädje, nöjen, skratt och impulsivitet flödar. Det här är en tid av glättig och lättsam framgång är lätt att uppnå, särskilt den som kommer av utspel och personlig insats. Skådespeleri är till exempel något som belönas. Äventyr och nöjen av alls slag kommer att ge mycket och berusning och förälskelse drabbar lätt just nu. Någon större djupsinnighet erbjuds dock inte och löften givna nu är inte värda särskilt mycket. 

 

59 Huan – Skingring

                      Det finns möjligheter att svepa bort både bekymmer och motsättningar framöver. Du löser troligen inte mycket men du kan få saker att försvinna. Det är dock viktigt att hålla kursen hårt. Har du inga tydliga mål är det troligen du som blir bortsvept när förändringens vindar blåser. Dina känslor talar till dig med de kommer bara leda dig vilse just nu. Utnyttja kraften och svep bort dina problem med den, riktning slår medkänsla!

 

60 Chien – Begränsning

                      Ett stort vatten vilar över en sjö och dess storlek kommer att överflöda och dränka allt om den inte avgränsas. Avgränsar du inte de finare värdena kommer de att bli överkörda. Familjen behöver skydd från arbetet och arbetet frihet från press. Skilj det ena från det andra men var inte för strikt - dammar utan flexibilitet brister - Gör var sak på sin tid och unna dig att koncentrera dig på en sak i taget.

 

61 Chung Fu – Sanningen

                      Helt öppen och ärlig kommunikation ligger i luften. Det finns en öppenhet och ett tålamod som springer ur glädje och livslust. Det är dags att tala med alla oavsett bakgrund, bildning, samhällsposition eller åskådning. Öppenhet och ärlighet kan såra men sanningen leder också framåt på ett sätt som tillgjordhet aldrig kan. Var beredd på att höra sanningar likväl som att ge dem. Har du intellektuella hinder att möta kommer du att besegra dem,

 

62 Hsiao Kuo – Överlägsenhet

                      Lika överlägsen som åskan som rullar över berget eller ett fort som vaktar en lägre dalgång - lika värdig ter sig din yttre uppenbarelse. Du gör ett väldigt kraftfullt intryck på andra och du når lätt och snabbt framgångar utan att behöva göra mycket alls. Du ska dock ta dig lite i akt. Ger du dig ut på okända marker eller om du tar på dig mer än du vet att du kan hantera spricker fasaden. Luta dig på den pondus du har och chansa inte för när det verkligen gäller klyver berget blixten och fortet blir lätt kringränt.

 

63 Chi Chi – Efter fullbordandet

                      Perfektion. Allt är i balans på sin rätta plats och du skördar frukterna av ditt arbete. Men bara för att det stora hela fungerar kan du inte strunta i detaljerna. Det är de som avgör om det du byggt kommer att vara. Utan passning växer de små felaktigheterna sig starka och stör till sist den ordning du skapat. Dock är det rätt tid att beskåda det du åstadkommit och unna dig en vilopaus.

 

64 Wei Chi – Före fullbordandet

                      Varje linje är på sin motsatta plats jämfört med sitt naturliga läge. Det finns en enorm anspänning som gör att handling kan få fantastiska resultat. Det krävs inte mycket för att allt skall förändras, bara en liten knuff. Stor anspänning leder också till stora risker. Det här hexagrammet leder till oväntade resultat men också oväntade skador. Styr med säker hand. Du når allt du strävar efter, men slappna inte av, än är du inte riktigt framme.

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
Fästpunkt 6
Fästpunkt 7
Fästpunkt 8
Fästpunkt 9
Fästpunkt 10
Fästpunkt 11
Fästpunkt 12
Fästpunkt 13
Fästpunkt 14
Fästpunkt 15
Fästpunkt 16
Fästpunkt 17
Fästpunkt 18
Fästpunkt 19
Fästpunkt 20
Fästpunkt 21
Fästpunkt 22
Fästpunkt 23
Fästpunkt 24
Fästpunkt 25
Fästpunkt 26
Fästpunkt 27
Fästpunkt 28
Fästpunkt 29
Fästpunkt 30
Fästpunkt 31
Fästpunkt 32
Fästpunkt 33
Fästpunkt 34
Fästpunkt 35
Fästpunkt 36
Fästpunkt 37
Fästpunkt 38
Fästpunkt 39
Fästpunkt 40
Fästpunkt 41
Fästpunkt 42
Fästpunkt 43
Fästpunkt 44
Fästpunkt 45
Fästpunkt 46
Fästpunkt 47
Fästpunkt 48
Fästpunkt 49
Fästpunkt 50
Fästpunkt 51
Fästpunkt 52
Fästpunkt 53
Fästpunkt 54
Fästpunkt 55
Fästpunkt 56
Fästpunkt 57
Fästpunkt 58
Fästpunkt 59
Fästpunkt 60
Fästpunkt 61
Fästpunkt 62
Fästpunkt 63
Fästpunkt 64
bottom of page