top of page

Tarotleken är komplex, full av symboler, undermeningar och nyanser. För att det ska bli lättare för dig att använda vår nät-tarot så har vi bara med rättvända kort och tolkningsnyckeln är en aning förenklad. Det här är ett bra första steg för dig som vill lära dig mer om tarotleken.

Lär dig spå med Tarot!

Komplettera nättaroten ovan med en enkel och effektiv handbok i hur man använder Tarotkort.

Lär dig spå med Tarot eller fördjupa dina kunskaper om korten med vårt Tarotkompendium.

Den kommer som PDF så du har den hos dig på under 5 minuter

bottom of page