• Tor

Hur blir min ekonomi

Kommer jag att klara mig på min pension, Jobbar lite xtra för jag tror inte att jag klarar mig. Ser du om jag får någon större vinst på travet eller mina stående lottorader?