top of page
  • Skribentens bildTor

Ditt liv skulle ändrats redan 2020

Jag har så mycket förändringar i mitt liv kanske ni kan se i mitt horoskop någon förklaring. Vill flytta till mitt drömboende, men vet inte när det sker. Ser ni något nytt boende för mig å barnen?


Livet är som en serie årstidsväxlingar - ibland hamnar de ur fas men de måste få utrymme att ske.

Svar: Du har din Jupiter precis i slutet av Stenbocken och det gör att du gick in i en ny livsfas under andra halvan av 2020. Inriktningen av den förändringen skulle varit på arbete, bostad och yttre livsval som hur du väljer att ta tillvara på all den erfarenhet du har skaffat och bygger något du trivs och är stolt med.

Tyvärr drabbades vi alla av hela covid eländet och i ditt fall blev det värre än för de flesta eftersom det gjorde att val du ville göra och skulle göra istället blev antingen tvingande av yttre omständigheter eller sköts på framtiden.

Det gör att du nu ligger lite ”efter” var du borde varit i livet och det gör också att flera saker händer på kortare tid än det brukar när du utan att tänka på det försöker ”ta ikapp” de år som gått förlorade.

Så vad gäller livet i stort är det viktigaste nu att du tar en kort halvhalt, andas in och ser nyktert på var du är i livet just nu och framförallt var du egentligen vill.

Du har tid och kraft att välja för din egen skull och dessutom är det här ett bra år för at göra det. Hitta din väg framåt och satsa på det du verkligen tror på så kommer alla andra delar av livet att ramla på plats mer eller mindre av sig själv som följd av de val du gör.

Det gör att när det kommer till hus och hem så har du en flytt i din framtid. Det kan gå mycket fort om du väljer nytt före rätt eller så tar det lite mer tid om du verkligen låter ditt val styras av långsiktiga önskningar.

I det läget kommer du få en glimt av drömboendet nu i april men inte få alla bitar på plats förrän i november med en flytt antingen då eller först i början av 2024. Det beror lite på vad du väljer att prioritera och framför allt i vilken ordning du upplever att det är vettigt att göra saker.

Jo och en sak till om det var oklart, om du verkligen vill flytta och väljer fort är det i april det sker men som sagt, du vinner mer på att vänta lite och se vart dina andra tankar leder dig först.

Med hopp och lyckönskningar.

49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page