top of page
ToH right 005.png
Tor och Hanna

Markoolio

Född 1/1 1975 * Solen i Stenbocken * Månen i Lejonet * Ascendenten i Skorpionen *

Det finns mer än en typ av astrologi. Beroende på ursprungskultur har de olika varianterna skiftande specialinriktningar - den kinesiska handlar mycket om affärer och ekonomiskt sinnelag, vår "vanliga" handlar numera (astrologin i vår del av världen ändras i takt med att vår kultur utvecklas) mycket om relationer, kärlek och könsneutrala personlighetsegenskaper. Den aztekiska, i sin tur, är precis som de arabiska och hinduiska varianterna mest till för att hitta din plats i myrstacken och ditt i förväg bestämda öde.

Det aztekiska horoskopet:

Markoolio är en Apa född i Dödens månad. Det innebär att han är demonstrativ, smart och artistisk och det ger honom också mycket uppmärksamhet. Markoolio har många intressen, är kommunikativ och väldigt nyfiken. Utmaning: Att hålla fast vid varje syssla tillräckligt länge för att lära sig behärska den. Lösning: Många kreativa utlopp och ett aktivt socialt liv.

Att han är född i Dödens månad gör att han bryr sig om vad andra tycker och tänker om honom, och han har en politisk ådra. Markoolio tar ledarskap på blodigt allvar - mycket eftersom han oroar sig för vad andra skall tycka - satsar allt och lite till och upplever ofta stress.

Det kinesiska horoskopet:

Markoolio är en Tiger, född i träets element. Tigern är ett dramatiskt tecken. Även bokstavligen, för här hittar man många skådespelare. Markoolio älskar publik, står gärna i centrum, och är oftast väldigt karismatisk. Han är också orädd, ibland över förnuftets gräns, och fattar gärna snabba beslut - även om hans misstänksamma natur hindrar honom från att vara vårdslös.

Impulsivitet är också ett dina kännetecken. Tigrar lever ofta bohemiska liv, i alla fall periodvis, och trivs med att tänja gränser. Han älskar livet och har alltid tusen järn i elden, med Markoolio har man aldrig tråkigt.

Två saker ställer till problem för honom - dels hans impulsivitet, som ibland tenderar att göra honom korttänkt, och dels att han av och till har svårt att bestämma sig när det kommer till större beslut. Bortsett från detta kan Markoolio åstadkomma vad som helst och gå hur långt som helst. Och de framgångar han får delar han gärna med sig av till dina vänner. För även om han trivs med att stå i centrum är han en generös och vänlig själ.

Med trä som element tillförs en förståelse för samarbete. Markoolio tar gärna hjälp av andra för att tillsammans kunna uppnå gemensamma mål. Han har gott om vänner och trivs med människor från de mest skilda bakgrunder. Han är charmig t o m för att vara en Tiger och är känd för att kunna få de mest olika människor att ha roligt tillsammans. De sociala sidor i all ära, när det verkligen gäller står han dock sig själv närmast. Och om någon i omgivningen väljer att gå en annan väg, så önskar han honom lycka till och ersätter honom utan huvudbry.

Trätigern är också bekväm av sig och det gör att Markoolio tar så lite ansvar som möjligt. Han känner sina begränsningar även om han inte tycker om att medge dem inför andra - och som alla Tigrar ogillar han kritik, oavsett hur konstruktiv eller välment den är.

Och eftersom Markoolio dessutom är född i Kaninens timme är han böjd att ge t o m dina snabba beslut en extra sekunds eftertanke. Det resulterar i att han gör bättre val och undviker problem lättare.

 

Det västerländska horoskopet

Markoolio har stora doser sex appeal. Charmen är det sannerligen inget fel på trots att han håller på sin integritet och verkligen inte ställer sig in. Snarare tvärtom, han kör sitt eget race och kan vara smärtsamt ärlig där andra väntar sig smicker.

Markoolio har ett komplicerat horoskop med många möjligheter, det finns t ex ingen egentlig inriktning på kändisskap eller offentligt liv - men möjligheten finns där. Det enda man med säkerhet kan säga är att mycket handlar om pengar, affärer och ägande - något som är väldigt viktigt för honom och nödvändigt för hans trygghet.

Bör också påpekas att han är oerhört praktisk och kompetent. Det Markoolio lovar, det håller Markoolio.

Alla horoskop består av balanser mellan olika element och tillstånd. Först elementen, vilka huvudsakligen beskriver personlighetstypen: Markoolios mest framträdande element är jord och vatten, det gör honom praktisk, intuitiv och känslosam. Han har inte heller någon brist på eld så när det krävs kan han agera kraftfullt och med kort varsel. Det Markoolio däremot inte trivs lika väl med är intellektuella resonemang som inte leder någonstans, och han är inte heller särskilt kompromissvillig. Däremot har han ett jämnt humör.

Markoolio är också mer för att internalisera än externalisera - om han bränner sig på en het kastrull så svär han åt sitt misstag och skyller inte på kastrullen.

Vad gäller tillstånden, som i första hand talar om hur man uppför sig socialt, så har Markoolio god balans mellan dem och det innebär att han axlar ansvaret som ledare lika väl som han är en i gruppen eller arbetar på egen hand. Får han välja helt själv ser han sig hellre som en del av ett kollektiv än som dess ledare eller utanför det. Markoolio trivs bra som t ex andreman i en grupp.

Markoolio är en Stenbock född precis i början av den fasta dekaden. Det gör honom kraftfull, ambitiös och målinriktad. För den skull är han inte gåpåig, utan praktisk och förnuftig och väldigt konstruktiv. Det finns nästan ingenting han kan ställas inför som han inte kan hitta en väg igenom. Markoolio tål väldigt mycket stress och kan fungera under omständigheter där de flesta hade lagt av för länge sedan.

Att Markoolio dessutom är född i den fasta dekaden ger honom en viss eftertänksamhet och en kärlek till tingen. Han tycker om att äga kvalitet och tycker förmodligen också om att samla. Den fasta dekaden gör honom också mindre hetsig än flertalet Stenbockar, han tar tryggt och lugnt itu med det han måste göra och har en förmåga att säga nej t o m till roliga saker när han vet att det inte finns tid att genomföra det på ett bra sätt.

Kvalité är ett nyckelord inte bara vad gäller ägande och kläder, utan i allt.

I Stenbocken har han också Merkurius och Venus, de två planeter som styr över kreativt skapande, humor, kommunikation och kärlek.

Med Merkurius i Stenbocken är han humoristisk med en dragning åt svart humor, inte så snabb kanske men driven och drastisk, ibland rentav elak. Dessutom besitter han en avsevärd praktisk intelligens.

Med Venus i Stenbocken är hans kreativa sidor väldigt praktiska, Markoolio tycker om att rusta upp gamla hus t ex eller att jaga. Han tycker om konkreta resultat när han skapar.

 

Ascendenten är den punkt på himlen som steg över horisonten just i ditt födelseögonblick. I forna tider användes den mest för att påvisa vilka områden av livet man skulle lyckas med och vilka inte. I dag är den minst lika viktig, men tolkas huvudsakligen som det intryck du gör på andra (på sitt sätt nyckeln till framgång i våra dagar).

Markoolio Ascendent befinner sig på 24’05 Skorpionen. Den Ascendenten får honom att framstå som sexig och lite farlig, utstrålningen är fascinerande och en smula mystisk men också mycket maskulin. Trots charmen är det många som upplever att Markoolio är svår att komma riktigt inpå livet. Förstaintrycket han gör matchar egentligen hans personlighet rätt väl, det är inte många som ändrar åsikt om honom för att de lär känna honom bättre. Dock är Markoolio mer praktisk än de flesta lägger märke till vid första mötet.

Hur man uppför sig mot andra människor kan man se i första huset. Där har han Mars och Neptunus, båda i Skytten. Det gör Markoolio ärlig och uppriktig och att han säger vad han menar - ibland är han faktiskt smärtsamt rättfram. När han ställs inför nya människor är han ofta den som tar initiativet. Med Neptunus här är han den som klär sig praktiskt, ledigt, gärna sportigt, men en utpräglat personlig smak - i kvalitetskläder. Märke och mode spelar ingen roll utan det handlar om funktion och stil.

bottom of page