• Tor Tolander

Sjökapten eller travtränare?

Fråga Tor och Hanna: Först vill jag tacka för en bra sida... Nu är det så att jag vet inte vad jag vill bli. Jag har olika idéer men jag vet inte vilket yrke som jag vill jobba med. Jag vill bli både Sjökapten eller Travtränare. Just nu så går jag naturbruksprogrammet och ska söka in på travinriktning. Men ändå vill jag bli Sjökapten/Styrman och jobba på lastfartyg/stora passagerarfartyg! Efter Gymnasiet tänkte jag plugga Matte och Fysik och söka in på Sjökaptenshögskolan. Men ändå vill jag h