top of page
  • Skribentens bildTor

Märks du så växer du.

Hur kommer min karriär se ut och således min framtida ekonomiska situation?

H.S


Det är i din frånvaro det verkligen märks hur mycket du betyder.

Svar: Kortsiktigt: Det är läge för en förändring men den kommer inte komma av sig själv. Du är uppskattad men ofta tagen för givet vilket gör att andra ser ut att skina i ljuset av arbetet du gör.

Det är svårt att framhäva sig själv och märkas i ett bra ljus så det som märks bäst är din frånvaro. Har du möjligheter att gå vidareutbildningar eller ta temporära jobb åt din arbetsgivare på andra orter så märks det vad som inte blir gjort i din frånvara.

De närmaste åren har du goda möjligheter att utveckla karriären genom den typen av insatser men på lång sikt finns ett vägval:

EN chefsposition på ett större företag vilket ger trygghet och förutsägbarhet men som också styr upp ditt liv.

Eget företag som ger större frihet och möjlighet till större inkomster men där riskerna också är märkbara och växlingarna mellan topparna och dalarna är stora.

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page