• Tor

Kan jag plugga vidare?

Jag har börjat plugga tidigare i år och undrar om det kommer att finnas en möjlighet att läsa mer under hösten. Kanske ta tjänstledigt för att ägna mig mer åt studierna? Praktik, kommer den att göras på annan ort?

Elis