• Tor Tolander

Hur illa blir Coronaviruset?

Uppdaterat: 29 feb 2020

Fråga Tor och Hanna:

Hej, jag undrar vad era kort säger om Corona viruset. Kommer det drabba Sverige hårt, världen? Så klart är många oroliga för viruset men kan korten ge någon information om vad det leder till? Tack på förhand!

Orolig


Inte bra men en utmaning vi kommer klara av

Svar: Innan jag tittar på korten vill jag säga några ord om influensor i allmänhet och Coronaviruset i synnerhet.

Alla influensor medför att människor blir sjuka och faktiskt också dör. En vanlig influensa har en dödlighet på runt 0.1% det betyder att 1 person av 1000 som smittas dör. Enligt statistiken gör det att varje år dör mellan 300 och 700 personer direkt eller indirekt av influensa.

Coronaviruset har en dödlighet som är ungefär 20 gånger så hög vilket innebär att man kan räkna med att dödligheten kommer hamna på runt 6000 till 14000 personer per år och av dessa kommer nästan alla vara gamla eller sjuka i sådant som försvagar luftvägarna eller immunförsvaret. Det gör inte saken bättre men det gör att om man är under 70 och normalfrisk kan man vara rätt säker på att klara sig även om man får viruset.

Och 6 till 14 tusen är fortfarande inte jättemycket jämfört med att det varje är dör lite drygt 90000 personer i Sverige totalt.


MEN


Det som gör Corona lite läskigt är att det inte finns något vaccin eller bra behandlingsmetoder mot det ännu och det tar tid att ta fram dessa. Man brukar säga att det tar ungefär 18 månader att ta fram ett vaccin mot en ny influensa.

Det är därför alla jobbar så hårt för att begränsa spridningen. Tanken är inte att lyckas utrota sjukdomen (det är nästan omöjligt) utan att se till att den inte sprider sig innan influensasäsongen är slut och smittspridningen minskar av naturliga orsaker. Man vill helt enkelt vinna tid så att man hinner få fram ett vaccin och en bra behandlingsmetod innan det blir en pandemi.

Och låt oss ha en sak helt klara för oss – Coronaviruset är INTE en sjukdom som riskerar att slå ut civilisationen eller få mänskligheten att gå under.

Den är helt enkelt inte dödlig nog för det.

MEN om vi inte gör allt för att minska spridningen nu så att man hinner få fram vaccin och behandlingsmetoder så kommer många att dö i onödan.

Det är för att undvika det som man gör allt detta – inte för att man är rädd för att det här är början på något som kan utplåna mänskligheten.

Jag ska snart fråga korten men innan dess ett par avslutande reflektioner.