top of page
  • Skribentens bildTor

Hur helar jag min splittrade familj?

Hej, igen står jag i en korsning och inte vet vart jag ska gå! Jag har ingen som helst kontakt med min äldsta son och det krossar mitt hjärta, kommer jag kunna få en bra relation med honom igen? Jag slits mellan mina barn, vad jag vill och vart jag är på väg!

”Birgitta”


Det är en lång väg innan ni är sams men det är en väg som är möjlig om ni går den tillsammans

Svar: Låt oss inte gå in på rötterna till detta och alla turer som lett fram till där ni står idag. Det är till ganska liten nytta eftersom alla försök att börja i den änden bara leder ner i ett svart hål av motsättningar, anklagelser och missförstånd.


Låt oss börja med det hoppfulla – ingen trivs med hur det ser ut nu.! Det öppnar för meningsfull förändring och den är fullt möjlig men rätt krävande att nå eftersom den kräver att ni alla skaffar en samsyn på var ni står och vad ni vill.


Men innan du går dit behöver du en ny bild av din roll i varför ni står där ni gör.

Du har en väldigt tydlig bild av varför ni är där ni är men den är delvis osann. Du behöver prata med någon och reda ut vad som är dina känslor och vad som är reaktioner på vad andra känner. Det finns en ny nyckel i ett annat synsätt och det finns terapeuter med specialiseringar som kan ge dig värdefulla insikter och bra ledning här. Familje- och kristerapeuter är de som troligen kan ge mest hjälp.

Genom att skaffa insikter om dig själv får du ett nytt verktyg i hur du ska prata med och framför allt lyssna på dina barn.

För det här rör er alla om ni ska hitta en lösning dom inte inbegriper att du hamnar i kläm och som gör att alla kan förstå och förhoppningsvis acceptera och kanske förlåta..

Börja sedan med att ta upp det med barnen du pratar med och som pratar med dig. Prata om vad du känner och vad du saknar och lyssna på deras tankar. Försök inre ändra på vad de tycker, upplever, minns eller känner utan acceptera och respektera deras bild och försök få dem att förstå varför du har din. Hitta gemensam grund i hur ni känner. Ni är samma familj och det finns vissa saker ni alla vill som stämmer överens. Ta fasta på dem och kom överens om vad som är en OK nivå för kontakt och hur den ska tas.

Får du med dig de andra kommer de hjälpa dig att uppnå det du vill utan att de splittrar dig mellan dem.

Nyckeln är att hitta det som fungerar för alla. Inledningsvis är inte det ens nära det du vill ha men med tiden kommer det läka sår och bygga broar och det tålamodet är tyvärr nödvändigt för du kan inte ena det som är brutet själv – det kräver att du tar många små steg så att de andra tar större steg mot dig.

32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page