top of page
  • Skribentens bildTor Tolander

Framtiden för mitt barn och mitt arbete

Uppdaterat: 28 aug. 2019

Hur kommer det att bli för mitt barn som mår så dåligt och med mitt jobb där det är allmänt turbulent?


Låt oss börja med arbetet: Det kommer lugna ner sig på jobbet men frågan är om du fortfarande trivs när det landar, vilket kommer ske i slutet av september början av oktober. Det kommer finnas en del olösta motsättningar kvar och saken är den att du har flera möjligheter till andra arbeten där du skulle få en strålande start om du byter före februari. Dock kan det vara en bra idé att stanna kvar av andra skäl (kommer dit snart) men om du väljer att göra det behöver du, och framför allt din arbetsplats, hitta en ny rytm och få tillbaka förtroendet för varandra vilket kommer bli en jobbig resa av rent praktiska skäl

Nu till din andra fråga. Du och ditt barn är ganska olika som människor och det är både en styrka och en svaghet när det kommer till dina möjligheter att stötta och hjälpa.

Du är en omvårdande öppen och ärlig människa där det enda du inte släpper fram är din ilska, när du känner den.

Ditt barn är en solid, grundad och grubblande person med en kvick tanke och ett skarp intellekt.

Skillnaderna gör att ni inte alltid når fram till varandra utan hamnar i lägen där ni båda går ifrån varandra med en känsla av oro och avstånd. Fördelen med att ni är olika är dock att ni har chansen att se den andra för det den är och ta den andres problem och sorger på allvar, det ni behöver är ett sätt att prata med varandra som skapar en känsla av samhörighet och nyfikenhet för den andre. (det gäller särskilt från ditt barns sida).

Den rakaste vägen till ett bra samtal, vilket är den bästa vägen att komma närmare ditt barn och kunna stötta och hjälpa hen, är att prata om ditt barns drömmar och, ju närmare ni kommer varandra, planer om framtiden. Här har du erfarenheter som kommer gå hem och stärka er relation.

Våga vara ärlig, våga dela med dig och låt ditt barn leda samtalet. Det är en bra dörr in på djupare frågeställningar om jagbild, bekymmer med att hitta sin plats i världen och få perspektiv på de bekymmer ditt barn har och upplever sig ha.

Det finns en kraft och ett driv i ditt barns horoskop som pekar på stora möjligheter att komma långt och växa sig star men det kan kräva en del hjälp, särskilt under de kommande 3 till 5 åren.

I ditt barns fall handlar det om att tända hopp och visa på nya vägar framåt. Förbud och hinder kommer bara öka känslan av utanförskap och stärka den svarta spiralen neråt.

Kom också ihåg att du inte behöver göra allt rätt för att det ska gå bra. Det mesta som ditt barn lyckas med och växer av kommer inifrån hen själv. Att bara finnas där, att vara en trygg, pålitlig och närvarande kraft räcker en lång bit. Ge gärna hjälp men gör det i samråd med ditt barn – visa att du är med hen och inte ytterligare någon som vill att hen ska bli det ena eller andra du vill.

Räkna med ditt barns inneboende styrka för det finns en större potential i hen än både du och ditt barn ser just nu.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page