top of page
  • Skribentens bildTor

Följdfråga om kärleken

Hej! Jag skulle gärna ställa en följdfråga till min tidigare fråga gällande om det finns äktenskap i min framtid! Du beskrev att det kan ligga underliggande orsaker som handlar om mig själv och vem jag är när det kommer till relationer! Jag känner igen mig i det du beskriver! Jag får ofta känslan av jag har svårt att etablera djupare kärleksrelationer! Att jag nöjer mig med mindre på något sätt och är den som ofta ger och ger till min energi tar slut! får sällan något tillbaka! Vet inte vad det bottnar i egentligen, om det är oro för att förbli ensam?

NSvar: Tack för att du kommer med följdfrågor. Ibland är det lättare att svara bra när frågorna är ”mindre” så att kort och stjärnor kan jobba med tydligare ramar.

Ska jag tro ditt horoskop är det inte oron för att förbli ensam som är problemet utan snarare oron för att inte räcka till och bli övergiven av den orsaken. Paradoxalt nog gör det att du hellre hoppar av relationen innan du upplever att kraven blir så stora att du fruktar att du inte kommer leva upp till dem. Det gör att du undermedvetet ”bromsar” när du når dit och det skapar den tröskel för intimitet som gör att du inte kommer vidare i dina förhållanden.

Det kan vara svårt att bryta så invanda mönster och ofta faller vi tillbaka in i dem utan att ens tänka på det och då är det lätt att förhållanden glider in i spiraler du känner igen och vet var de leder och då blir det ännu lättare att förhållandet glider iväg.

Du kan komma ifrån detta men det är inte helt enkelt. Att säga till sig själv att det är OK att göra mindre och ge mindre är ofta väldigt svårt eftersom skälen till att man känner så nästan alltid kommer från tidigare upplevelser som ofta hände i barndomen. Det behöver inte varit särskilt traumatiskt när det hände men det kan ha påverkat dig mycket. Det kan vara allt från något litet som att man gick vilse på ett köpcenter och kände sig övergiven till en uppslitande skilsmässa eller att ens föräldrar prioriterade annat än föräldraskapet. Oavsett vilket kan man behöva vägledning för att bryta ”rotproblemet” och det billigaste och bästa sättet är ofta en kurator eller en psykolog som kan ge nya insikter och verktyg.

Förutom det ligger lösningen i att våga ta språnget och intala dig själv att du inte behöver göra något eller vara någon för att duga. Att det räcker med att du är du och våga ta risken. Det är otroligt skrämmande men faktiskt den rakaste vägen till den stora lyckan.

40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page