top of page
  • Skribentens bildTor Tolander

Dina 10 kommande år blir så här.

FRÅGA TOR OCH HANNA: Jag skulle gärna vilja bli spådd angående min framtid osv.

"Alice"


Kom ihåg att framtiden ligger i dina händer - dina insatser ändrar utgången. Det du väljer att göra är viktigt

Svar: Många av ditt livs stora beslut kommer du att inspireras till att ta av dina vänner och du kommer också ändra livsbana flera gånger ganska drastiskt. Egentligen är du inte en människa som gör saker på impuls utan väljer väg efter de mål du har och hur du planerar att ta dig dig. Men två saker kommer ändra det.

Det ena är yttre nödvändighet. 3 gånger i livet kommer du ”bli tvingad” att tänka om efter drastiska händelser. Det handlar om ett svek, ett misslyckande och en ”verksamhetsförändring”

Det andra är inre tryck. Det vill säga när du själv känner att du valt fel och helt enkelt behöver kasta allt över ända för att bli lycklig eller undkomma problem. Det kommer ske flera gånger under ditt liv och egentligen för sällan – du har en stor förmåga till anpassning och tar ett stort ansvar för andra vilket gör att när du ”fått nog” har du egentligen tragglat på längre än du borde gjort.

De viktigaste åren under de kommande 10 åren ser ut som följer:

2022 blir ett turbulent år för privatlivet. Främst är det familjeband och personliga känslor som hamnar i fokus och det kan uppstå en konflikt mellan dig och din mamma. Gamla konflikter kommer till ytan och avslutas.

2023 är ett bra år där hobbies, sport och nöjen får en stor och framträdande roll i ditt liv. Ditt självförtroende växer och du har turen med dig i det mesta du tar dig för.

2025 är ett år av förändring. Du avslutar mycket av det som du sysslar med och lägger om kursen mot helt nya mål. Störst är förändringarna i din syn på omvärlden och din egen plats i den. Du ifrågasätter mycket och bryter upp från dåliga val och relationer. Det blir ett stålbad men efteråt ser du nya – större – uppgifter för dig själv.

2027 satsar du på dig själv och fullföljer dina idéer. Troligen betyder det att du starta eller utveckla saker på egen hand och/eller byter arbete. Att blida företag, söka arbeten med mera ansvar eller ta ett chefsjobb är troliga vägar du går. Det kommer troligen medföra långa resor och möjligen ett byte av levnadsort.

2028 blir ett nytt år av ifrågasättande om du har nått de mål du strävat efter. Självrannsakan och jämförelser med hur andra människor med likartade livsvillkor har lyckats står i centrum. Det gäller både relationer och yrkesval.

2032 Är återigen ett år av förändring i dina relationer och inte bara med din livspartner och/eller barn utan också med föräldrar. Detta är ett år för nya vägval och avslöjanden.

26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page