• Tor

Delade löften och adressändring finns i korten

För två månader sedan började jag träffa en ny kille. Allt känns väldigt bra med honom. Efter att ha gått igenom en separation vid början av året känner jag mig osäker för att satsa allt. Min fråga till