• Tor

Arbete eller utbildning?

Jag undrar hur det ser ut för mig när det gäller nytt arbete el någon utbildning? ( på annan ort) Är just nu arbetssökande.

Susanne: